Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1018/08 - Wyrok NSA z 2009-07-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie nakazu opuszczenia polskich obszarów morskich przez statek