Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 231/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-17

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp

IV SA/Wa 274/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania

II OZ 420/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp

IV SA/Wa 231/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp

IV SA/Wa 198/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej