Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 231/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-17

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp

II OZ 420/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp

IV SA/Wa 231/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp