Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 231/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp