Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Bk 584/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-04

Skarga S. F. Z. w B. na pismo Prezydenta Miasta B. w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów

II OW 6/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia postępowania administracyjnego zmierzającego do uporządkowania terenu i zlikwidowania składowiska odpadów budowlanych