Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Ol 181/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta E. w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

II SA/Gl 206/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta B. w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

II OW 7/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek Marszałka Województwa Opolskiego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa Opolskiego a Prezydentem Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniosku [...] Sp. z o.o. w O. o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowanej w O. przy ul. P.

II SAB/Gl 4/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa

IV SAB/Wa 1/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie udostępnienia informacji

IV SAB/Wa 352/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku

II SAB/Kr 78/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-17

Sprawa ze skargi S.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w sprawie [...]

II OW 89/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do zmiany decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr [...] zezwalającej na przetwarzanie odpadów dla [...] sp. z o.o. z siedzibą w W.

II OW 78/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M.S. o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w części dotyczącej przetwarzania odpadów o kodach: 15 01 04, 16 08 01 i 16 08 03

IV SA/Wa 3275/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-13

Sprawa ze skargi J. K. i G. L. na niewykonanie wyroku NSA sygn. akt II OSK 1263/10
1   Następne >   2