Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 274/17 - Wyrok NSA z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie zmiany decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

II SAB/Wr 2/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wskazania miejsca odbioru odpadów komunalnych

IV SAB/Wa 51/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wydania orzeczenia

IV SAB/Wa 52/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

Sprawa ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wydania orzeczenia

IV SAB/Wa 8/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

Sprawa ze skargi G. T. na przewlekłość Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II OSK 1399/16 - Wyrok NSA z 2017-05-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania w przedmiocie zmiany decyzji

II OSK 1498/16 - Wyrok NSA z 2017-05-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania w przedmiocie zmiany decyzji

II SAB/Op 77/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

II OSK 32/17 - Wyrok NSA z 2017-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta P. w sprawie wniosku o wznowienie postępowania 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania; 2) zasądza od Prezydenta Miasta P. na rzecz Zakładów [....

II SAB/Łd 218/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie zorganizowania punktu gospodarowania odpadami
1   Następne >   3