Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 451/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Op 571/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-14

Sprawa ze skargi J. Ż. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie ochrony przyrody