Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Op 451/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Op 571/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-14

Sprawa ze skargi J. Ż. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie ochrony przyrody

II SA/Op 168/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie odpadów

II SAB/Op 77/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

II SA/Op 2/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-07-22

Sprawa ze skargi L. B. i S. K. na Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie ukarania grzywną za niewykonanie wyroku NSA w Warszawie , sygn. akt IV SA 729/04