Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 482/18 - Wyrok NSA z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II SA/Wr 21/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy Wiązów w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wiązów oraz ustalenia stawki tej opłaty

II SA/Sz 712/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-02-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Stepnicy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica

II SA/Gl 1666/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-03-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Ke 1064/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stwierdza nieważność § 17 ust. 1 pkt 2 lit. 'd' i 'e' załącznika do zaskarżonej uchwały.

II SA/Ke 498/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

II SA/Ke 1124/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Suchedniowie w przedmiocie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stwierdza nieważność § 13 ust. 3 lit. b i c załącznika do zaskarżonej uchwały.

II SA/Ke 1047/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chęcinach w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stwierdza nieważność § 2 ust. 1, § 4 , § 13 ust. 1 lit. b , § 15 ust. 1 zaskarżonej uchwały.

VIII SA/Wa 149/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Wr 107/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Międzylesiu w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie stwierdza nieważność § 4 ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 1,3, § 10 ust. 1 i 2 zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   +2   +5   +10   20