Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 1405/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

II OSK 1630/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zabrze w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy