Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Op 595/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 263/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 679/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy

II SA/Op 242/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 311/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-08-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stwierdza nieważność § 2 pkt 3, pkt 5 i pkt 6 oraz § 3 zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 221/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 203/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

II SA/Op 202/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 538/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Op 355/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
1   Następne >   2