Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Łd 516/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Bk 36/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II SA/Sz 979/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Sz 510/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Kr 497/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Bk 755/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-28

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dozy na realizację przedsięwzięcia

II SA/Wr 171/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa

II SA/Po 490/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-03

Wniosek w przedmiocie kary za usunięcie drzew bez zezwolenia

II SA/Kr 757/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów

IV SA/Po 153/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100