Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Po 88/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II SA/Wr 820/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-29

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji dotyczącej użytkowania zbiorników bezodpływowych

IV SA/Wa 2060/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Op 62/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia instalacji

II SA/Bd 866/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 2069/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji

II SA/Łd 934/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew

II SA/Kr 1641/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Po 366/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Rz 31/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   98