Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Bk 120/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-07-08

Skarga M. M. na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

IV SA/Po 211/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Gd 269/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary za usunięcie drzew

II SA/Łd 238/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-02

Skarga Z. K. i M. K. na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

VIII SA/Wa 481/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VIII SA/Wa 132/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w R w przedmiocie nałożenia grzywny w celu wykonania obowiązku

II OZ 717/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Białymstoku nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu opłaty podwyższonej za składowanie odpadów na terenac...

II OZ 723/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-28

Zażalenie na punkt II postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie wymagań ochrony środowiska

II SA/Kr 588/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów

II SA/Ke 1085/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-07-31

Wniosek w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów
1   Następne >   +2   +5   8