Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SAB/Wa 162/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty S. w przedmiocie podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

II OW 75/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

OW 178/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska dla Restauracji '[...]'

IV SAB/Wa 74/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie ochrony środowiska

II OW 88/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie przywrócenia środowiska do stanu właściwego po wycieku oleju

II SA/Wr 282/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-19

Wniosek Wojewody D. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Powiatu Ś. a Wojewodą D. w sprawie zmiany decyzji Starosty Powiatu Ś.

II OW 44/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie likwidacji szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska, w związku z porzuceniem przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie Nadleśnictwa Olesno

II SA/Po 756/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-10-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania sporu kompetencyjnego;

II SA/Kr 1169/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

Sprawa ze skargi S.P. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 582/12

II OW 30/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew
1   Następne >   +2   +5   +10   27