Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Gl 13/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu B. w przedmiocie ochrony środowiska

II SAB/Gl 60/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

II SA/Gl 959/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko