Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OW 78/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do nałożenia obowiązku eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko i ujęcie wody

II SA/Wr 513/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 1 ust. 1 pkt 8

II SA/Po 538/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-17

skarg M. B., Miasta P., Gminy M. na rozporządzenie Wojewody W. w przedmiocie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego

IV SA/Wa 2569/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi A. C., J. J. oraz M. P. na rozporządzenie Wojewody (...) w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

II OW 70/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w do rozpoznania sprawy dotyczącej uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1798 B na odcinku Sojczyn Borowy

II SA/Po 323/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-16

Sprawa ze skargi K. S. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie ochrony przyrody;

II SAB/Wr 31/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność W. D. w przedmiocie zgłoszenia szkody w środowisku