Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 495/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

Wniosek S. Z. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Z. a Wojewodą i wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji cegielni w O. W.