Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Gl 1281/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

skarg A. M. i A. M., Zakładó A. M., A.M. Spółka Jawna z siedzibą w C. oraz A. P. i W. P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi powiatowej

II SA/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Gl 1586/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy

II SA/Gl 846/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie odpadów

II SA/Gl 967/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie usunięcia azbestu z nieruchomości na terenie gminy

II SA/Gl 419/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Gl 791/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

II SA/Gl 852/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie polecenia podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia środowiska

II SA/Gl 490/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Gl 85/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie wymagań dotyczących zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
1   Następne >   +2   5