Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6135 Odpady X

IV SA/Wa 1337/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-04

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 853/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wykonania obowiązku usunięcia odpadów

II SA/Ke 433/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-09-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ke 433/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-09-01

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ke 433/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-09-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Rz 1529/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-13

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiec...

II SAB/Wr 2/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-09-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych poprzez zwolnienie od wpisu sądowego do skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta C. w przedmiocie wskazania miejsca odbioru odpadów komunalnych

IV SA/Po 434/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

II SA/Wr 235/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D. w przedmiocie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa D. 2016

IV SA/Wa 1948/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-11

Skarga H. W. na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny oraz wezwania do wykonania obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym
1   Następne >   2