Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6138 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy X

II SA/Kr 26/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II SA/Wr 777/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie zmiany uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

II SA/Bd 864/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik

II SA/Wr 186/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Dz. w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

II OZ 709/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu nr VII/74/...

II SA/Op 492/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Kr 37/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr LXIX/998/13 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

II SA/Wr 797/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-26

Wniosek w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Nowogrodziec uzupełnia punkt I sentencji powyższego wyroku w ten sposób, że w miejsce średnika po słowie ' opłatą' wpisuje wyrazy 'i § 19 ust. 2'.

II SA/Kr 1374/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bieczu w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

II SA/Op 263/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
1   Następne >   +2   +5   9