Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SA/Wa 1104/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie umorzenia części kredytu studenckiego

II SA/Ke 509/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie likwidacji szkoły

III SA/Kr 762/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia ucznia

II SA/Sz 742/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki w przedmiocie wyniku egzaminu z rysunku odręcznego

I SA/Wa 1121/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy częściowego umorzenia kredytu studenckiego

III SA/Gd 211/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za powtarzanie przedmiotu (egzamin poprawkowy)

IV SA/Gl 640/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie spraw dyrektorów szkół

I SA/Wa 1118/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce

I OSK 1053/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-01

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do nadawania stopni naukowych

II SAB/Ol 32/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
1   Następne >   3