Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

OSK 951/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno

I OSK 59/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w J. w przedmiocie odrzucenia wniosku Ewy R. o unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Szkół w N.

OSK 1811/04 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy I. w przedmiocie utworzenie zespołu szkół

I OSK 599/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia oferty zgłoszonej w konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w N.