Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SA/Wa 1088/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I SAB/Wa 102/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej

I OZ 66/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia ...

I OZ 65/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia K...

I SA/Wa 1275/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego

II SA/Sz 97/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-23

Wniosek w przedmiocie nie wyrażenia zgody na wznowienie studiów zarządza: przedłużyć termin o 14 dni

I SA/Wa 1513/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Rektora [...] w W. w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia w W.

I SA/Wa 496/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Akademii [...] z siedzibą w S. w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OZ 67/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia ...

I OZ 264/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Skarga W. B. na decyzję Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w przedmiocie nieprzyjęcia na pierwszy rok studiów
1   Następne >   +2   +5   10