Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OSK 2969/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie stypendium szkolnego

I OZ 968/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. Ś. na pismo SKO w Tarnowie , nr [...]