Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Rz 1501/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Ke 1102/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi A. G. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola

III SA/Łd 384/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-07

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich

III SO/Kr 5/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-07

Wniosek S. L. o cofnięcie przyznania prawa pomocy

III SO/Kr 2/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-07

Wniosek S. L. o cofnięcie przyznania prawa pomocy

I OZ 860/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego znak: [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza [..] nr [..] w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej

III SA/Gd 375/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-29

Sprawa ze skargi R. M. na zarządzenie Dyrektora Gimnazjum [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska wicedyrektora gimnazjum

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-20

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

III SA/Kr 448/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na pismo Dziekana Wydziału [...] Akademii nr [...]

III SA/Kr 449/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na pismo Rektora Akademii [...] nr [...]
1   Następne >   +2   5