Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 898/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

III SA/Kr 864/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu tytułu zawodowego

III SO/Kr 2/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-24

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny na Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Studentów

III SA/Kr 762/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia ucznia

III SA/Kr 1103/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

II SA/Kr 1215/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie przekształcenia Gimnazjum

III SA/Kr 486/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli

III SA/Kr 309/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SA/Kr 1340/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok studiów
1   Następne >   3