Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 567/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie wymiaru godzin zajęć nauczycieli

II SAB/Op 27/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Uniwersytetu [...] w przedmiocie stosunku pracy pracownika nauki

II SA/Op 320/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

II SA/Op 338/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Op 599/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-20

Sprawa ze skargi B. S., R. S., M. W. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie norm zatrudnienia w placówkach oświatowych

II SA/Op 311/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Op 198/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-08-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Op 495/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie opłat za pobyt dzieci w żłobku, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę

II SA/Op 310/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Op 312/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stypendium szkolnego
1   Następne >   3