Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 1008/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Po 523/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-13

Sprawa ze skargi Wojewody Wielkopolskiego na akt Burmistrza [...] w przedmiocie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły

II SA/Go 709/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publiczne przedszkoli w Gminie w zakresie przekraczającym podstawy programowe stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 2, § 3, § 4 i § 5.

III SA/Kr 168/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi A. F. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum

IV SA/Wr 254/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-30

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy S. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w S. do załatwienia indywidualnych spraw i wydawania decyzji z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

IV SA/Po 523/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

Sprawa ze skargi Wojewody na akt Burmistrza Gminy i Miasta J. w przedmiocie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły