Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Ke 1100/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-26

Wniosek M. C. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. D. i M. C. zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej

II SA/Ke 1101/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-10

Skarga Z.D. i M.C. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej

II SA/Ke 1103/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-06

Sprawa ze skargi M. C. i Z. D. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych

II SA/Ke 1103/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-26

Wniosek Z. D. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. D. i M. C. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej

II SA/Ke 1103/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-10

Skarga Z.D. i M.C. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej

II SA/Ke 1102/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi A. G. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola

II SA/Go 272/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-03

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdu do szkoły

II SA/Ke 1103/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-06-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. C. i Z. D. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych

II SA/Ke 1101/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-26

Wniosek w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych

II SA/Ke 1100/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-10

Skarga Z.D. i M.C. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej
1   Następne >   +2   4