Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Gd 976/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-01-31

Sprawa ze skargi Fundacji S. z siedzibą w K. na czynność Burmistrza Miasta K. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego na rzecz organizacji pożytku publicznego w mieniu komunalnym przez realizatora będącego taką organizacją

II SA/Sz 1096/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-01-13

Sprawa ze skargi I. S. na zarządzenie Burmistrza D. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] im. Komisji Edukacji Narodowej w D.