Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Sz 612/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi M. S. na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

II SA/Wa 1393/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi W.K. na zarządzenie Burmistrza Ł. nr [...] w przedmiocie powierzenia funkcji dyrektora gimnazjum

IV SA/Gl 944/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-17

Sprawa ze skargi B.Ł. na Zarządzenie Burmistrza Miasta R. w przedmiocie spraw dyrektorów szkół

II SA/Rz 960/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-15

Sprawa ze skargi Międzyzakładowej Komisja NSZZ 'Solidarność' Pracownikó na czynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły

IV SAB/Wr 27/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta K. w przedmiocie wypłaty dotacji

II SA/Wa 1937/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-17

Sprawa ze skargi B. W. na zarządzenie Burmistrz Gminy B. w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

II SA/Po 649/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-20

Skarga G. F., E. F., E. S., E. P., M. P., T. F., Z. F., I. F., K. F. na akt Burmistrza w przedmiocie dowozu dzieci do szkoły

II SA/Wa 1937/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-28

Wniosek w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

I OW 174/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ustalenia prawa do stypendium szkolnego dla dziecka Moniki G. tj. Jakuba G.

II SA/Bk 605/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Konkursowej w R. w przedmiocie postępowania komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
1   Następne >   2