Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Rz 66/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jej skargi na postanowienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia indeksu

II SA/Rz 1501/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Rz 243/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu R. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

II SA/Rz 612/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-09

Skarga E. R. na uchwałę Zarządu Powiatu [...] o odrzuceniu wniosku E. R. o unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Szkół [...] -

II SA/Rz 78/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej [...] w przedmiocie przyznania stypendium

II SA/Rz 535/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki [...] w przedmiocie odmowy zgody na komisyjne sprawdzenie wiedzy

II SA/Rz 617/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia ucznia do szkoły

II SA/Rz 1501/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Rz 379/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia regulaminu podziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli

II SA/Rz 67/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jej skargi na postanowienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium
1   Następne >   +2   6