Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1232/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie nostryfikacji dyplomu

I OZ 383/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 496/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 593/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania