Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OSK 402/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o unieważnienie wyborów organów uczelni