Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OPP 47/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Skarga W. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 136/09 w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w przedmiocie opłaty za powtarzanie przedmiotu

I OPP 15/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Skarga A. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 155/10 w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów

I OPP 99/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga J. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 189/14 ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy przedstawienia do tytułu naukowego profesora nauk technicznych

I ONP 9/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Krakowie w sprawie skargi J. Ż. na uchwałę Rady Miasta D. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w Gminie D.

I OPP 98/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w przedmiocie uwzględnienia w całości żądania skargi wniesionej przez P. B. do WSA w Bydgoszczy

I OPP 135/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1111/14 ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy wyznaczenia recenzentów

I OPP 57/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Skarga K. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1756/12 w sprawie ze skargi na decyzję Prorektora Uniwersytetu [...] w K. w przedmiocie odmowy wymiany odpisu dyplomu w języku angielskim

I OPP 118/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1642/14 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania zażalenia

I OW 275/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów sygn. akt II SA/Bd 85/15

I OW 276/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów sygn. akt II SA/Bd 86/15
1   Następne >   +2   5