Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 95/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Skarga I. w G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygnaturze III SA/Kr 659/19 ze skargi na decyzję K. w przedmiocie odmowy przyznania środków do realizacji projektu

I OPP 5/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga Instytutu [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygnaturze III SA/Kr 659/19 ze skargi na decyzję Komisji Odwoławczej Rady Narodowej Centrum Nauki w przedmiocie odmowy przyznania środków do realizacji projektu