Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 57/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Skarga K. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1756/12 w sprawie ze skargi na decyzję Prorektora Uniwersytetu [...] w K. w przedmiocie odmowy wymiany odpisu dyplomu w języku angielskim