Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 118/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1642/14 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania zażalenia

I OPP 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga J. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w przedmiocie odmowy zwolnienia z odpłatności za kształcenie na studiach, sygn. akt IV SA/Wr 492/14