Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Sz 136/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-18

Sprawa ze skargi K. S. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie pozostawienia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego bez rozpoznania