Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

VIII SAB/Wa 11/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy w M.

IV SA/Po 398/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie likwidacji szkoły

II SAB/Ke 32/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy

II SA/Ke 509/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie likwidacji szkoły

II SA/Kr 1215/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie przekształcenia Gimnazjum

IV SA/Po 397/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie zamiaru likwidacji szkoły

III SA/Kr 486/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli

III SA/Lu 398/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w H.

II SA/Go 456/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie likwidacji liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w D.

III SA/Lu 397/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w H.
1   Następne >   3