Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Op 221/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę