Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 720/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

IV SA/Po 701/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-06

Wniosek w przedmiocie opłaty za świadczenia realizowane przez przedszkole samorządowe

IV SA/Wr 47/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej D. w przedmiocie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie D.

IV SA/Gl 65/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie utworzenia placówki kształcenia ustawicznego

IV SA/Gl 690/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Mysłowice w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola lub oddziały przedszkolne stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały w zakresie zwrotu: ' zadeklarowaną przez rodzica ( prawnego opiekuna)'.

IV SA/Gl 539/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Wr 255/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha w przedmiocie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Władysława Broniewskiego w Wałbrzychu

IV SA/Wr 324/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha w przedmiocie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wałbrzychu, przy ulicy Melchiora Wańkowicza 1

IV SA/Wr 330/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha w przedmiocie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wałbrzychu, przy ulicy Melchiora Wańkowicza 13

IV SA/Wr 341/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha w przedmiocie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wałbrzychu, przy ulicy Melchiora Wańkowicza 13
1   Następne >   +2   +5   +10   100