Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 1021/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w T. w przedmiocie spraw dyrektorów szkół

IV SA/Wr 251/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-04

Sprawa ze skargi P. D. na pismo Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Z. w przedmiocie wysokości dotacji

IV SA/Wr 384/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Trzebnicy w przedmiocie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i bibliotekarzy biblioteki pedagogicznej

II SA/Ol 932/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie regulaminu wynagradzania w roku 2005 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat w '[...]'

II SA/Ol 84/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2006-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie nadania statutu Zespołowi Szkół '[...]'

II SA/Op 235/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Powiatu Prudnickiego w przedmiocie placówek opiekuńczo

II SA/Go 203/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-16

Sprawa ze skargi P.S. na zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Stypendialnej w przedmiocie odmowy przyznawania stypendiów studentom

IV SA/Wr 385/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Trzebnicy w przedmiocie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowych obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych

IV SA/Wr 624/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Głogowskiego w przedmiocie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą III LO w Głogowie umarza postępowanie sądowadministracyjne.

II SA/Ol 438/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2006-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie nadania statutu Zespołowi Szkół
1   Następne >   2