Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 251/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-04

Sprawa ze skargi P. D. na pismo Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Z. w przedmiocie wysokości dotacji

IV SA/Wr 624/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Głogowskiego w przedmiocie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą III LO w Głogowie umarza postępowanie sądowadministracyjne.

IV SA/Wr 161/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu S. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków