Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Wr 269/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie wstrzymania dotacji dla niepublicznego przedszkola

IV SA/Wr 127/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika

IV SA/Gl 127/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie spraw uczniów

IV SA/Gl 266/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

III SA/Kr 5/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-11

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. Ś. na pismo SKO nr [...]

III SA/Lu 106/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego

II SA/Ol 403/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Wa 415/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

II SA/Sz 288/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego

IV SA/Wr 129/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika
1   Następne >   +2   6