Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-20

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego na skutek skargi kasacyjnej S. W. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 189/14 o odrzuceniu skargi

II SA/Po 402/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego

II SA/Po 401/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego