Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 968/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-09-25

Sprawa ze skargi A. P. na pismo członka Zarządu Powiatu W., działającego z upoważnienia Starosty W. w przedmiocie spraw studentów

II SA/Ka 2570/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-04-30

Sprawa ze skargi 1) Komisji A w T. G. 2) Rady B - [...] w T.G. na czynności komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół [...] w T.G. w przedmiocie wyniku konkursu