Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Wr 600/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta W. nr [...] w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr [...]

II SA/Op 560/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-01-17

Sprawa ze skargi Gminy Skarbimierz na wezwanie Wojewody Opolskiego w przedmiocie zaprzestania naruszeń prawa

II SA/Sz 709/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-09-05

Sprawa ze skargi Rady Gminy Darłowo na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie: stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Ratowników Morskich w Dąbkach

IV SA/Wr 578/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina nr P.005

I OSK 575/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie zaprzestania naruszeń prawa

III SA/Łd 906/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie liczebności oddziałów oraz założeń do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół w Gminie R. na rok szkolny 2012/2013

II SA/Po 126/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

III SAB/Łd 36/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-27

Skarga M. P. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie utrudniania dostępu do dokumentów z Archiwum Zakładowego [...] Urzędu Wojewódzkiego

II SA/Wa 1847/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

II SA/Wa 2047/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-27

Skarga Burmistrza [...] na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w przedmiocie odwołania ze stanowiska i powierzenia wykonywania obowiązków
1   Następne >   2